Overgang Examinering van Vamex naar CBR

Op woensdagavond 16-10 hebben hebben Vamex en CBR opleiders en auteurs bijgepraat over de status:

Aanmelden voor examens wordt nog deze maand mogelijk is de verwachting. De tarieven blijven gelijk.

De database met vragen wordt overgenomen en er veranderd weinig komend jaar voor deelnemers van examens. De voltallige examen commisie van de Vamex wordt het College van Deskundigen van het CBR pleziervaart. Nieuwe vragen komen van externe deskundigen en de CvD controleert.

Wat Vamex kon bieden, direct na het examen en vaarbewijs formaat creditcard meegeven, kan het CBR niet bieden, er komt een nieuwe pas met hogere veiligheidscriteria en omdat er ook nog meer examenlocaties zijn zou dezelfde dienstverlening een enorme investering vergen. Zeker geen optie op korte termijn. Na behalen van het examen en als aan alle verdere criteria is voldaan volgt een pas per post na ongeveer 5 dagen.

In Enschede en Deventer kan nu ook examen worden gedaan. Examens op zaterdag worden op wisselende [3 van de 20 of zo] locaties aangeboden.

Bij aanmelden voor het examen krijg je een reserveringsnummer. Een examen kandidaat moet zich voor het examen bij binnenkomst aanmelden bij een scherm met dit reserveringsnummer. Dan krijgt kandidaat instructie wat er moet gebeuren, o.a. persoonlijke eigendommen in kluisje. In de examenruimte staan 20 touchscreens (anders dan bij Vamex). Het kan zijn dat op alle 20 plekken verschillende examens worden afgenomen.

Geplaatst in Geen categorie | Getagged , , , | Reacties uitgeschakeld voor Overgang Examinering van Vamex naar CBR

Examens KVB1/2 na 1-1-2020

Beste opleider/uitgever,

Vanaf 1 januari 2020 neemt het CBR de recreatievaartexamens af. Het gaat om het Klein vaarbewijs I en II en het Groot pleziervaartbewijs. Het CBR neemt deze taak over van VAMEX. De examens die het CBR gaat afnemen zijn gelijk aan de huidige VAMEX-examens qua inhoud en zwaarte. Ook de examentarieven blijven nagenoeg gelijk aan de huidige VAMEX-tarieven.

Inmiddels zijn alle examens voor 2019 bij VAMEX gereserveerd. Dit betekent dat het voor nieuwe kandidaten niet meer mogelijk is om in 2019 examen te doen. 

Recreatievaartexamens kunnen alleen door de kandidaat gereserveerd worden en niet door de opleider. Toekomstige examenkandidaten kunnen in oktober bij het CBR terecht voor het reserveren van de recreatievaartexamens. Kandidaten kunnen dan vanaf januari 2020 op één van de 20 CBR-locaties theorie-examen doen.

In de tweede helft van september volgt meer informatie over recreatievaartexamens op cbr.nl. Ook is dan de exacte datum bekend wanneer kandidaten examens kunnen reserveren bij het CBR.Geplaatst in Opleidingscentrum | Een reactie plaatsen

Marifoon kanalen Waddenzee

 

KanaalToepassing
2Verkeerscentrale Brandaris
Uitluisterplicht aanloop Terschelling
4Centrale Meldpost Waddenzee
5Verkeerspost Eierland Texel
Verkeerspost Schiermonnikoog
12gemeentehaven Oudeschild
uitluisterplicht aanloop Oudeschild
14Zeedoksluis Den Helder
Kornwerderzand
16Kustwacht
Nood, spoed en veiligheidsverkeer
23Kustwacht werkkanaal
weerbericht: 8:05, 13:05, 19:05 en 23:05
31Waddenhaven Oudeschild Texel
62verkeerscentrale Den Helder
(Molengat, Marsdiep, Schulpengat)
83Kustwacht werkkanaal
weerbericht: 8:05, 13:05, 19:05 en 23:05

Marifoonkanalen in het waddengebied kanaal 16: Kustwachtcentrum * nood-, spoed en veiligheidsverkeer * stormwaarschuwingen * aankondiging weerbericht kanaal 2: Verkeerscentrale Brandaris * uitluisterplicht bij aanlopen Terschelling * scheepvaartbericht elk oneven plus een half uur (1:30, 3:30, 5:30 enz.) kanaal 4: Centrale Meldpost Waddenzee * melden verontreiniging, ontbrekende vaarwegmarkering, verstoringen van de natuur en informatie over het weer en de Waddenzee kanaal 5 en 67: Zeeverkeerspost Eierland (Texel) * actuele scheepvaartinformatie * weerberichten om 9:00,14:00 en 19:00 * indien niet bemand wordt u doorgeschakeld naar kanaal 4 kanaal 12: Gemeentehaven Oudeschild (Texel) * uitluisterplicht bij aanlopen Oudeschild * meldplicht op maandag en vrijdag als de vissersvloot uit- en invaart kanaal 62: verkeerscentrale Den Helder * uitluisterplicht hele blokgebied VHF 62 Den Helder dat een deel van het westelijk waddengebied, het Marsdiep, Molengat en Schulpengat omvat * scheepvaart- en weerberichten elk uur om :05 kanaal 23 en 83: weerberichten om 8:05, 13:05, 19:05 en 23:05 Overige marifoonkanalen Waddenhaven Texel 31 Gemeentehaven Oudeschild 12 Den Oever Stevinsluizen 20 Kornwerderzand Lorentzsluizen 18 Den Helder, aanloop haven 62 Den Helder Zeedoksluis naar Jachthaven Willemsoord 14

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Marifoon kanalen Waddenzee

Astro Light; navigeren zoals Columbus

 

 

Onze landgenoot Mark Slats vaart momenteel in de Retro-Race de Golden Globe non-stop solo rond de wereld. Een grote uitdaging temeer omdat hij geen GPS mag gebruiken voor zijn positiebepaling. Met de sextant, de Zon en de Sterren moet hij zijn weg zien te vinden over de wereldzeeën.

Maar hoe werkt Astro eigenlijk? Columbus bijvoorbeeld in 1493, gelukte het om vanuit Haïti, na een reis van 3600 mijl landfall te maken in Lissabon. Hoe deed hij dat? Dat deed hij met Breedtezeilen m.b.v. de Poolster en de Zon.

En hebben wij daar nu in 2018 ook nog wat aan? Zeker! Alle technieken van de ouden zijn ook nu nog steeds prima te gebruiken. Hierover en meer gaat deze cursus “Astro Light”.

Astro omdat we werken met de Zon en de Poolster.

Light omdat we werken zonder ingewikkelde wiskunde.

Na afloop van deze ééndaagse cursus Astro Light ben je in staat overal op de wereld (maar ook gewoon op het IJsselmeer en de Noordzee) éénmaal per dag nauwkeurig je positie te bepalen.

Maar los van dit back-up aspect: als je snapt hoe het werkt daarboven, dan ben je niet langer een buitenstaander die   gefascineerd maar onwetend naar de hemelse bewegingen kijkt maar je schaart je in de eeuwenoude rij van zeelui die op eigen kracht en inzicht hun weg konden vinden over de wereldzeeën. Net zoals Mark Slats op dit moment. Astro will satisfy your soul!

 

Lit:

-Boordboek Zelfredzaam Zeemanschap; Dick Huges

-Astronavigatie van Columbus tot Willem Barentsz voor de moderne zeiler; Siebren van der Werf en Dick Huges

-De Zon als GPS, een praktische handleiding voor Astronavigatie; Dick Huges

-Klassiek Zeemanschap in de Praktijk, solo onder zeil de wereld rond; Dick Huges

 

 

 

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Astro Light; navigeren zoals Columbus

Neptunamor Pesse

Geplaatst in Opleidingscentrum | Reacties uitgeschakeld voor Neptunamor Pesse

Zeilen in Windparken

We mogen vanaf 1-1-2018 zeilen in windmolen parken.
In meerdere landen, o.a. Denemarken zijn er al soortgelijke maatregelen doorgevoerd, nu dus ook in Nederland. Ik ben benieuwd wanneer de Duitse windmolenparken aan de beurt zijn en de andere windmolen parken in Nederland.

De nieuwe maatregel geldt alleen voor:

  1. <24 meter
  2. Offshore Windpark Egmond aan Zee (OWEZ), Prinses Amalia Windpark (PAWP) voor de kust van IJmuiden en windpark Luchterduinen (LUD) voor de kust van Noordwijk.  Dit geldt nog niet voor de Gemini-windparken Buitengaats en ZeeEnergie ten noorden van de Wadden.
  3. zie voor verder reglementen: vimeo

Het zal nog even wennen zijn! Ik ben benieuwd naar de eerste ervaringen.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Zeilen in Windparken

Neptunamor Lauwersoog bij WSV-Lauwerszee: Vaarbewijs, Kustnavigatie, Marcom-B

In het verenigingsgebouw het Roode Hooft  in Lauwersoog, worden waterpsortcursussen georganiseerd door WSV Lauwerszee in samenwerking met Neptunamor.

In het voorjaar wordt de cursus Marifonie  en GMDSS Module-B gegeven. De module-B is de aanvulling op marifonie voor verkrijgen van het Marcom-B bedieningscertificaat.  Voor beide onderdelen worden de examens ook door Neptunamor afgenomen.

Ook wordt een workshop wadvaren georganiseerd. Tijdens de workshop is de focus op tochtplanning.

Verder is er de  cursus Klein Vaarbewijs 2 . Aansluitend vindt verdieping plaats van de stof voor diegenen die het examen Theoretische Kustnavigatie willen doen. Een aanrader voor iedereen die het zeegat wel eens uit gaat.

Voor WSV leden zijn er een kortingen.  Geef bij het aanmelden aan of je lid bent. Er is geen bezwaar om u aan te melden als lid en tegelijk in te schrijven. Natuurlijke zijn ook niet leden van harte welkom in het verenigingsgebouw om deel te nemen aan de cursussen.

Geplaatst in Opleidingscentrum | Reacties uitgeschakeld voor Neptunamor Lauwersoog bij WSV-Lauwerszee: Vaarbewijs, Kustnavigatie, Marcom-B

Overgang examinering Vaarbewijs van Vamex naar CBR met een jaar uitgesteld

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft onlangs besloten de voorgenomen overdracht van de wettelijke taken van VAMEX aan het CBR met een jaar uit te stellen tot 1 januari 2020.

De betrokken partijen hebben in december gezamenlijk geconcludeerd dat de voortgang met betrekking tot het voorbereiden van de transitie en het maken van goede afspraken over de overgang van het VAMEX personeel nog onvoldoende was om al tot een definitieve overgang per 1 januari 2019 te besluiten. Bovendien heeft het CBR aangegeven dat het uitstellen van de overgang van VAMEX ook voor hen de voorkeur heeft, omdat een grote reorganisatie bij het CBR in 2018 nog zijn beslag moet gaan krijgen.

Er zal in gezamenlijkheid verder worden gewerkt aan het transitieplan waarin ook de kwaliteit en de tarieven van de dienstverlening bij het CBR geconcretiseerd moeten gaan worden. Het CBR heeft de intentie uitgesproken

om de participatie van de watersportsector, opleiders en uitgevers te continueren in aparte gremia, passend binnen de zogenaamde governance structuur van het CBR. Ook dit zal onderdeel uit gaan maken van het nog verder uit te werken transitieplan.

De huidige aanwijzing van VAMEX als exameninstelling voor het Klein Vaarbewijs en Groot Pleziervaartbewijs zal door het ministerie van I&W met een jaar verlengd worden tot 1 januari 2020.

 

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

MET WIND, WATER EN ZON DE WERELD ROND

Met wind, water en zon de wereld rond. Een verhaal dat verteld moet worden.

MET WIND, WATER EN ZON DE WERELD ROND

INTRODUCTIE: HET KAN ANDERS EN HET MOET ANDERS

In september 2017 beginnen de twee jonge avonturiers Tjerk en Niels onder de naam Trintella4Green aan een reis rond de wereld. De afgelopen jaren hebben zij hard gewerkt om hun zeilschip volledig zelfvoorzienend te maken. Het doel hiervan is dat de reis gemaakt kan worden zonder het gebruik van fossiele brandstoffen. ‘Met wind, water en zon de wereld rond’ is dan ook de missie. De missie heeft een belangrijke boodschap: ‘Het kan ander en het moet anders’. Tjerk en Niels zullen zich gedurende de reis bezighouden met het verzamelen en recyclen van plastic. Door middel van een filmverslag van de reis willen zij deze belangrijke boodschap overbrengen, hun kennis delen en tegelijkertijd mensen inspireren.

Niels en Tjerk in gesprek op het duurzame jacht.

TRINTELLA4GREEN: HET VERHAAL

Energieopwekking gebeurt op dit moment voornamelijk door de verbranding van fossiele brandstoffen. Echter, de voorraden fossiele brandstoffen zijn eindig en raken op (zeer) korte termijn uitgeput. Daarnaast zorgt de verbranding van deze brandstoffen voor een enorme toename van broeikasgassen in onze dampkring, waardoor de temperatuur op aarde stijgt. Als we op deze manier doorgaan, dan kan dit op korte termijn desastreuze gevolgen hebben.

AANPAK TRINTELLA4GREEN: VAN DIESEL NAAR DUURZAAM

Tjerk en Niels willen met hun schip aantonen dat het anders kan en moet. Bij de aanschaf van het schip was de volledige energievoorziening afhankelijk van de verbranding van fossiele brandstoffen. Zo laadde de dieselmotor de accu’s op wanneer er op de motor werd gevaren en stond er in de bakskist een dieselgenerator. Voor de gehele reis zou het schip 3000 liter diesel nodig hebben. Niels en Tjerk willen bewijzen dat dit gereduceerd kan worden naar 0. Door het goede voorbeeld te geven en hun kennis te delen, willen zij een groot publiek inspireren. Zij willen niet alleen een voorbeeld zijn op het water, maar voor iedereen die de stap naar een duurzamere wereld wil maken. Het is tijd voor verandering!

Bovenaanzicht met de zonnepanelen.

VOLLEDIG ZELFVOORZIENEND, HOE WERKT DAT?

Het schip wekt aan boord haar eigen energie op. Dit gebeurt door zonnepanelen die bevestigd zijn op het dek en de mast, door een windturbine in de mast en door de elektrische motor. Deze elektrische motor zal tijdens het zeilen energie opwekken door de schroefas die meedraait. Ook zal, met behulp van de opgewekte energie, van zout water drinkwater gemaakt worden. De energie wordt opgeslagen in accu’s, maar er wordt ook gekeken naar de mogelijkheid om energie op te slaan in waterstof. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van zo zuinig mogelijke energieverbruikers. Er is bijvoorbeeld LED-verlichting en de boot wordt verwarmd met een infra-rood kachel.

Energie-opwekkers aan boord

ONDERWEG: AAN BOORD PLASTIC RECYCLEN

Onderweg op zee zullen kilo’s plastic afval worden gerecycled met slechts het gebruik van zonne-energie. Dit plastic afval zal met een net uit zee worden gevist en van stranden worden verzameld. De recyclemachine die gebruikt wordt, kan met behulp van zonne-energie plastic aan boord recyclen. Van het gerecyclede plastic zullen nieuwe plastic voorwerpen worden gemaakt. Ook zal een gedeelte van het verzamelde plastic maandelijks worden opgestuurd naar deelnemende scholen in Nederland. Dit plastic zal ter ondersteuning gebruikt worden tijdens de lessen om het avontuurlijker te maken voor de kinderen.

De reis van Trintella4Green langs de verschillende plastic “eilanden”

PROBLEEM: ZONDER BEELD GEEN VERHAAL

Met onze reis, die gemaakt wordt op een geheel zelfvoorzienend schip, willen wij laten zien hoe het anders kan én moet. Met dit unieke verhaal willen wij de nieuwe generatie inspireren. We willen onze kennis overdragen en ons verhaal laten zien. Maar zonder beeld is er geen verhaal en zonder verhaal geen overtuiging.

OPLOSSING: EEN AVONTUURLIJKE EN EDUCATIEVE DOCUMENTAIRE

De documentaire, bestaande uit meerdere delen, zal een avontuurlijk en educatief karakter hebben. Op deze manier zal Trintella4Green haar boodschap aan een breed publiek overbrengen en toekomstige generaties een nieuwe manier van leven laten zien. Er zal een speciale variant van de documentaire worden uitgebracht die gericht is op scholen. Zo wil de stichting op een avontuurlijke manier jongeren inspireren. De stichting wil de documentaire beginnen met deel I ‘Vertrek en Europa’.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor MET WIND, WATER EN ZON DE WERELD ROND

Kannad Marine SafeLink R10 AIS MOB

 

 

[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=ieLJEglmTz8[/embedyt]

 

 

De SafeLink R10 SRS (Survivor Recovery System) is de eerste in zijn soort, een persoonlijk AIS (Automatisch Identificatie Systeem) apparaat ontworpen om bevestigd te worden aan een reddingsvest ten behoeve van snelle lokalisering en redding van een drenkeling. De SafeLink R10 SRS maakt het mogelijk dat schepen uitgerust met een AIS ontvanger, eventueel gekoppeld aan een AIS geschikte kaartplotter, snel en eenvoudig een overboord geslagen bemanningslid terug kunnen vinden.

De SafeLink R10 SRS zendt informatie uit over de overboord geslagen persoon. Een speciale attentie boodschap, GPS positie informatie en een uniek serie identificatie nummer worden zichtbaar op de aan boord aanwezige kaartplotter die gekoppeld is aan een AIS ontvanger. De ingebouwde uiterst nauwkeurige GPS ontvanger geeft een accurate positie door die goed van pas komt in bij het snel terugvinden van overboord geslagen drenkelingen. Minimaal 24 uur wordt er continu uitgezonden door de SafeLink R10 en de batterij blijft 7 jaar lang goed.
Verder is er een knipperende LED indicator lamp aangebracht op de R10 om het opsporen bij nacht te helpen en een zelf-test mogelijkheid en batterij verbruik indicator. Het dragen van een Safelink R10 is een must voor iedere veiligheidsbewuste zeevarende en watersporter. Met het gebruik van dit eenvoudige, maar toch “state of the art”, nieuwe product verzekert u zich van de maximale kans om gered te worden.

Installatie en activering

De SafeLink R10 SRS kan geplaatst worden op een automatisch opblaasbaar reddingsvest d.m.v. van de bevestigingsclips, voordat uitgevaren wordt.
Activering kan handmatig en semi automatisch.
Handmatig met twee simpele handelingen. Na verwijdering van de oranje activerings beveiliging, kan de rode activatiekap eraf getrokken worden. Hiermee wordt de antenne uitgeklapt en de R10 SRS automatisch geactiveerd.
Semi-automatisch door het zelf opblazen van het reddingsvest na het te water vallen. Voor de juiste bevestiging van de SafeLink R10 SRS aan het reddingsvest dient contact opgenomen te worden met de fabrikant van het reddingsvest.

SafeLink R10 SRS in het kort:

• Biedt nauwkeurige positie informatie ten behoeve van het snelle terugvinden van personen in moeilijkheden zich op zee.
• Verstuurt GPS target tracking-informatie via AIS
• Compatibel met plotters en ingebouwde navigatiesystemen ten behoeve van snelle lokalisering en redding van een drenkeling.
• Klein en lichtgewicht voor bevestiging aan een reddingsvest
• Identificatie via uniek serienummer
• LED knipperlicht indicatie
• Minimaal 24 uur continu te gebruiken
• 7 jaar batterijtijd

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Kannad Marine SafeLink R10 AIS MOB