Reis Routering & Planning

Een goede tochtvoorbereiding is bepalend voor het plezier en belangrijker nog, voor de veiligheid van alle opvarenden. Op groot water geldt dat meer dan op binnenwateren.  Aan boord ben je  op je zelf aangewezen en daarop moet je voorbereid zijn. Goed voorbereid een tocht beginnen vraagt veel van schipper en bemanning.  Het begrip Reis Routering en Planning omvat alles wat daarbij komt kijken.

Het uitgangspunt voor de cursus die Neptunamor heeft opgezet is de examenstof voor het examen RRP van het watersport verbond.  Voor dit examen geeft het watersportverbond  een uitgebreide literatuurlijst.  Voor de cursus is het niet nodig de literatuurlijst aan te schaffen. We gebruiken niet een specifiek boek uit de literatuurlijst maar er zijn wel verwijzingen naar diverse werken. Het enige boek dat iedereen zou moeten hebben aan boord en waar veel voorbeelden uit de cursus aan gekoppeld zijn is de Reeds.  Reeds2015

Tijdens de cursus worden  vragen uit oude examens gebruikt bij het behandelen van de onderwerpen. Neptunamor heeft een reader samengesteld die aansluit bij de examenstof die bij de lessen als leidraad dient. Bij elk onderwerp hoort een  Powerpoint presentatie met  beeldmateriaal. Het beeldmateriaal en de reader worden aan kandidaten in een dropbox ter beschikking gesteld. In de dropbox kunnen kandidaten ook zelf informatie plaatsen. Bijvoorbeeld een wachtindeling of een reis voorbereidings-formulier. Andere cursusdeelnemers kunnen dat zien. Zo kunnen cursusdeelnemers ook van elkaar leren.

Voor kandidaten die willen deelnemen aan het examen is de cursus een goede voorbereiding. Er zijn strenge criteria  voor deelname aan het examen.  De cursus is ook voor diegenen die niet aan het examen willen meedoen. Wel moeten cursisten  bij voorkeur het TKN  en Marcom-B hebben en zee-zeilervaring.

[table “462” not found /]

De cursus bestaat uit 8 modules met een cursusavond voor elke module. Onderstaande tabel geeft een globaal inzicht van de onderwerpen die aan de orde komen. Het doel is tijdens de lessen inzicht te geven in deze onderwerpen zoals die ook genoemd zijn in de RRP exameneisen.  Om vaardigheden te trainen zal cursisten gevraagd worden om zelf onderwerpen uit te werken. Uiteindelijk zullen zo alle onderdelen geoefend worden die ook in examens RR&P aan  de orde komen. Er is een elektronische leeromgeving in ontwikkeling met veel oefen materiaal. De modules zijn onafhankelijk van elkaar te bestuderen en elke module kan ook afzonderlijk gevolgd worden door zeezeilers die interesse hebben voor specifiek het onderwerp van de module.

 

[table “71” not found /]