Calamiteiten-aan-boord

Herkend u volgende situatie?:
1. bij het voorbereiden van de boot voor tochten op groot water controleert u uw “medical aid kid”
2. u leest nog een keer Ch. 8 “First Aid” van de Reeds of een EHBO boekjemedical aid 3
Dan is er sprake van goed zeemanschap en u zult vast ook herkennen het gevoel ik heb alles goed in orde maar ik hoop dat ik het nooit nodig zal hebben.

Deze workshop gat er vanuit dat u vaker op groot vaarwater heeft gevaren en dat u de basis beginselen van EHBO kent. Waar het in deze workshop om gaat zijn de praktijksituaties. Wat zo duidelijk in de boekjes staat is niet altijd even duidelijk te vertalen naar praktijksituaties. Het is goed voor iedere schipper zich een dag in te leven in wat er zoal kan gebeuren en hoe te handelen.

[table “36” not found /]